JaapPepers-2-aspect-ratio-48-48 Solliciteer direct
28 september 2018

Van Keulen Interieurbouw ISO 9001 : 2015 gecertificeerd

Op 8 mei 2018 is Van Keulen Interieurbouw als complete organisatie ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dat betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem door externe auditoren in orde is bevonden. Na een eerste audit waarin het kwaliteitshandboek, de procesbeschrijvingen en de werkinstructies werden beoordeeld, vond op 9 en 10 april 2018 de tweede audit plaats.Daarbij zijn werknemers van verschillende afdelingen en functies bevraagd op de manier van werken. Duidelijk werd dat kwaliteitsmanagement bij Van Keulen niet alleen een kwestie is van rapporten en administratie, maar dat kwaliteitsverbetering dagelijkse praktijk is en bij de mensen tussen de oren zit.

Klanttevredenheid en winstgevendheid

“En dat is precies waar het om draait,” vertelt Hans Brinkman, adviseur procesbeheersing en kwaliteitsmanagement bij Van Keulen. “Wat wij willen, is dat onze PDCA-cyclus continu werkt als instrument om betere kwaliteit te leveren. Niet voor het ISO-stempeltje, maar om onze klanttevredenheid en winstgevendheid op te blijven krikken.” In 2010 haalde Van Keulen voor haar dochters BIEB-systemen en MAGISTA al een ISO-certificering, simpelweg omdat dat een voorwaarde was om bij aanbestedingen van de overheid mee te kunnen doen. Later volgde VIDRA want ook opdrachtgevers in de automotive en vliegtuigindustrie verlangen certificering.

Sturing en beheersing

Gaandeweg dit proces werd duidelijk dat door het beter in beeld krijgen van Kritische Procesindicatoren als bijvoorbeeld omzet, en klanten – en websitebezoek, maar vooral ook faalkosten, processen steeds beter gestuurd konden worden. Brinkman: “Kwaliteit zit natuurlijk ook in onze hoog geroemde flexibiliteit. En het altijd op tijd leveren, in de goede kleuren met de juiste materialen, gemonteerd door vriendelijke medewerkers in verzorgde bussen met goed gereedschap. Maar kwaliteit begint bij het beheersen van onze kernprocessen: verkopen, fabriceren en monteren. Dynfos blijkt die processen perfect in beeld te brengen en precies aan te sluiten op de eisen die ISO 9001 in de release van 2015 stelt.”

Integraal denken en doen

Van Keulen is ervan overtuigd dat de ISO-certificering voor een belangrijk deel te danken is aan Dynfos. “Misschien dat daarom veel van onze collega interieurbouwers deze certificering niet hebben. Want kwaliteitsmanagement doe je er niet even bij. Het moet deel uitmaken van het hart van je bedrijf. Verkopers, productiemensen en montageploegen; ze dragen allemaal bij aan het totaalresultaat. En dat resultaat kan alleen maar goed zijn als iedereen zich bewust is van wat er voor en na zijn of haar eigen werkzaamheden gebeurt, en precies dat hebben we door Dynfos in beeld. We zien de gevolgen van ons handelen op alle niveaus. Zo kunnen we sturen en zorgen dat verkoop, inkoop, productie, montage en logistiek één geheel vormen. Dat zorgt niet alleen voor betere integrale kwaliteit maar ook voor winstgevendheid. Zo kunnen we blijven investeren en de continuïteit van het bedrijf veilig stellen. Voor opdrachtgevers en voor medewerkers.”

Bekijk direct onze vacatures